ગુજરાતના વાહનચાલકો હવે RTOમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ કઢાવી શકશે નહીં આ જગ્યાએ જવું પડશે


જો તમારે લર્નિંગ લાઇસન્સ (learning licence) કઢાવવાનું હોય તો આ તમારા માટે મહત્વનાં સમાચાર છે. રાજ્ય સરકારે લર્નિંગ લાઇસન્સની કામગીરી ફક્ત આઇટીઆઇમાં (ITI) જ કરવાનું નક્કી કર્યુ છે. આરટીઓમાં (RTO) હવે લર્નિંગ લાઇસન્સની કામગીરી બંધ થશે. એક સપ્તાહ સુધી હજી આરટીઓમાં આ કામગીરી ચાલુ રહેશે પછી તે આઈટીઆઈમાં કરવામાં આવશે.


ITIમાંથી લર્નિંગ લાઇસન્સ

નવા ટ્રાફિક નિયમોને કારણે આરટીઓમાં કામગીરીનું ભારણ વધ્યું છે તેથી આવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારે આ અંગેની તાલીમ 11 ઓક્ટોબરે ગોઠવી છે જેના કારણે અત્યારે થોડા દિવસ આરટીઓમાંથી લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકશો. પછી આ કામગીરી આઈટીઆઈમાં થશે. આ માટે આઈટીઆઈને પ્રતિ લર્નિંગ લાઇસન્સ 100 રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવશે. જેમાંથી આઈટીઆઈને ઇન્સ્ટ્રક્ટરનો પગાર ચુકવવાનો રહેશે.


લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે નવા નિયમની ફી જાણો

નવા નિયમ અનુસાર આરટીઓ દ્વારા હવે પછી કોઈપણ વાહનચાલકને જો લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ લેવું હશે તો સાથે સાથે ફરજિયાત પાકા લાઇસન્સની ફી પણ ભરી દેવી પડશે. તેના માટે વાહનચાલકે એન્ડોર્સમેન્ટ પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડશે. અત્યાર સુધી લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે માત્ર રૂ.150 જે વાહન ચાલકે ભરવાના થતા હતા, તેની સાથે હવે ફરજિયાત રૂ.1050 પણ ભરી દેવા પડશે.


આ નિયમના કારણે હવે પછી લાઈસન્સ કઢાવવા માટે કોઈપણ વાહન માલિક કે વાહનચાલકને રૂ.1050 એક મહિનો વહેલા આપી દેવા પડશે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે ટુ વ્હીલરનું લાઇસન્સ હશે અને તેને રિક્ષા અથવા તો ફોર વ્હીલરનું લાઈસન્સ કઢાવવું હશે તો જે તે વાહનચાલક કે વાહનમાલિકને આ અંગે લાઈસન્સમાં ઉમેરો કરી અને ટેસ્ટ આપવો પડશે.

Post a comment

0 Comments