આ વસ્તુઓને ક્યારે પણ ન રાખવી ફ્રીઝમાં, જાણો


સામાન્ય રીતે લોકો માનતા હોય છે કે ફ્રીઝમાં રાખવાથી વસ્તુઓ તાજી રહે છે પરંતુ અમુક એવી વસ્તુ છે કે જેને ફ્રીઝમાં રાખવી જોઈએ નહિ.

આવો જાણીએ કઈ વસ્તુ છે કે જેને ફ્રીઝમાં ન રાખવી જોઈએ

ફૂડ આઈટમ્સ

જોકે અમુક એવી વસ્તુઓ છે કે જેને ક્યારે ફ્રીઝમાં ના રાખવી જોઈએ


ટામેટા

ટામેટાને ફ્રીઝમાં રાખવાથી તે નરમ થઈ જાય છે અને તેનો સ્વાદ પણ ખરાબ જાય છે.


બટાકા

ઠંડા તાપમાનના કારણે બટાકા સ્ટાર્ચ શુગરમાં બદલાઈ જાય છે માટે તેને પેપર બેગમાં જ રાખવા જોઈએ.


ડુંગળી આને લસણ

ફ્રીઝમાં રાખવાથી 12 કલાકમાં પછી સુકાવા લાગે છે અને ફ્રીઝમાંથી દુરગંદ પણ આવવા લાગે છે મતિ આ વસ્તુને રૂમ ટેંપરેચર પર સ્ટોર કરો.

મધ

ફ્રીઝમાં ઓછુ તાપમાન હોવાથી મધ જામવા લાગે માટે તેને બહાર જ રાખવું.

કેળા

કેળાને ફ્રિઝમાં રાખવાથી તે નરમ થઇ જાય છે અને તેના પોષક તત્વ પણ ઓછા થઇ જાય છે.

કોફી

કોફીને ફ્રીઝ માં રાખવાથી ફ્રીઝમાં મુકેલી અન્ય વસ્તુઓની સુગંદને સોશી અને ઘટ પ્રદાર્થમાં ફેરવાઈ જાય છે અને તે ખરાબ પણ થઇ જાય છે.

Post a comment

0 Comments